Vennskapsfamilier

Tsjernobylbarna som har vært i Norge har hver sin norske vennskapskontakt eller fadder. Dette gjør at vi kan holde kontakten med barna og deres familie mange år etter de har vært her på rehabilitering. Av de første barna som var i Norge i 1994, har flere giftet seg og selv fått barn.
Å være vennskapskontakt innebærer å lage en kasse med julepresanger og annet til hver jul. Alternativt kan man betale 300 kroner, og Barnemisjonen i Ukraina ordner med julegaver. I tillegg oppfordrer vi alle vennskapskontakter til å gi 200 kroner til å kjøpe mat for i Ukraina. De lave prisene i Ukraina gjør at vi får mye mer for pengene enn om vi kjøpte i Norge.

Fattige familier
I tillegg til Tsjernobylbarna og deres familier har vi også knyttet kontakt med andre fattige familier. Dette er familier Barnemisjon finner, og som har et spesielt behov for hjelp. Familiene får matpakker, og der der en nødvendig, får de hjelp til utstyr i hjemmet. Familier med alkoholproblemer får aldri pengegaver, men mottar hjelp i naturalia. Vår siste prosjekt er å hjelpe en fattig familie med å bygge ut nytt kjøkken, og å legge inn vann i huset.

Bli vennskapskontakt!
Vi har over 100 ukrainske vennskapsfamilier, men mangler vennskapskontakt eller fadder for noen av dem. Hvis du ønsker å bli vennskapskontakt, kan du ta kontakt med
Kirsten Byremo tlf. +47 383 43 205 / mob. +47 93 41 20 82