Hjelpesendinger

Innsamling
Klær og utstyr til Ukraina blir samlet inn hovedsakelig i kommunene; Lyngdal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord.

Mottak av klær – Hovedlager i Lyngdal
Vårt hovedlager for hjelpesending ligger i kjelleretasjen på Kirkeveien 1 i Lyngdal.
Her er åpent for mottak av klær hele dagen.
Vi ber om kr. 40 pr sekk i transportstøtte.
Klær og utstyr blir sortert og pakket av frivillige hjelpere med Kirsten Byremo i spissen.

Utdeling i Ukraina
Hjelpesendinger til Volyn-regionen:
Hjelpesendingene blir sendt til Lutsk i Ukraina. Vår samarbeidspartner Children’s Mission Ukraine, fordeler hjelpen i Volyn-regionen med over 1 millioner innbyggere. Det er 18 utdeling steder for klær over hele regionen.

Hjelpesendinger
Hvert år sender vi nå 3 hjelpesendinger. Siden starte starten i 1994 har vi sendt 107 trailere.
– 96 trailere med klær og sko
– 5 trailere med sykehusutstyr
– 3 trailere med familiepakker/julepresanger
– 1 trailer med traktorer / landbruksredskaper
– 1 trailer med leker
– 1 trailer med mat
Transport av hjelpesendinger utføres av innleid transportfirma. Det koster
27 000 kroner å sende en hjelpesending på 93 m3 med trailer til Ukraina.