Hjelpesendinger

Barn fra Ukraina har helt siden 1994 sendt hjelpesendinger til Ukraina. Fra februar 2022 er hjelpesendingene tilpasset krigssituasjonen i Ukraina. Hjelpesendingene er nå fokusert på hjelp til flyktningene fra krigen i Ukraina. Barn fra Ukraina samarbeider med Barnemisjonen og Children’s Mission Ukraine, som i samarbeid med andre organisasjoner hjelper internt fordrevne flyktninger og fattige flere steder i regionene Volyn og Lviv. Hjelp blir også sendt til krigssonene i Øst-Ukraina.
I 2022 sendte Barn fra Ukraina 6 hjelpesendinger, og i 2023 ble 5 hjelpesendinger sendt til Ukraina. Sendingene har inneholdt; klær og sko, hygieneartikler, mat, madrasser og sengetøy, leker, julegaver, vedovner og strømaggregat.

Hjelpesendinger – historikk:
Fra 1994 til 2023 har vi sendt 123 trailere med hjelpesendinger: 1.813 tonn eller 11.173 m3
– 109 trailere med klær og sko
– 5 trailere med sykehusutstyr
– 2 trailere med madrasser
– 3 trailere med familiepakker og julepresanger
– 1 trailere med traktorer og landbruksredskaper
– 2 trailere med leker
– 1 trailer med mat