Medisinsk hjelp

Medisiner, behandling og operasjoner av alvorlig syke barn fra fattige familier
Barn fra Ukraina startet i 2005 et medisinsk prosjekt i samarbeid med Children’s Mission Ukraine. Formålet med prosjektet er å gi alvorlig syke barn fra fattige familier, mulighet til livsnødvendige medisiner, behandling operasjoner på sykehus i Ukraina. Og der foreldre og familie ikke har råd til å betale for dette. Støtten går i hovedsak til medisinsk behandling på det store regionale barnesykehuset i Lutsk. Midlene har har blitt brukt til å operere og behandle mange kreftsyke barn, og til barn som må utføre store dyre operasjon. Tildeling av prosjektmidler skjer i samarbeid mellom sykehus og Children’s Mission Ukraine.
I større saker er Barn fra Ukraina direkte involvert i utløsing av prosjektmidler til behandling.


Sykehusprosjekter
BfU sender også prosjektmidler til sykehusprosjekter. Dette går til medisinsk utstyr, hvitevarer og til rehabilitering av bygg. De ansatte ved sykehusene gjør i mange tilfeller en stor egeninnsats på fritiden for å vedlike sykehusene. For eksempel kan de ansatte male rom og avdelinger på sykehuset, og Barn fra Ukraina sponser malingen som blir kjøpt inn.
* Barn fra Ukraina har sendt 5 trailere (450 m3) med sykehusutstyr fra institusjoner i Norge, som er fordelt på sykehus i Volyn regionen. Dette innbefatter sykehussenger og hjelpemidler for handicappede.
* Givere i Norge har gjennom Barn fra Ukraina finansiert ombygging av to isolatrom på kreftavdelingen for barn på det store regionale barnesykehuset i Lutsk.
* En privat sponsor i Norge har gjennom Barn fra Ukraina finansiert restaurering av en hel avdeling på Tuberkulosesykehuset i Lutsk.