Tsjernobylbarn

Den 26. april 1986 kl. 01.23 om natten brøt det ut brann og eksplosjon i den 4. reaktor ved atomkraftverket i Tsjernobyl i Ukraina. Ulykken skjedde i forbindelse med at reaktoren skulle stenges for rutinemessig overhaling. Eksplosjonen førte til omfattende radioaktive utslipp. Et område som tilvarer nesten halve Norges fastland ble sterkt forurenset.

De sovjetiske myndighetene nølte i nesten to døgn med å gi omverdenen og sin egen befolkning beskjed om ulykken.
Da begynte evakueringen av først og fremst kvinner og barn i Tsjernobyl og andre tettsteder innenfor en radius på 30 kilometer. Ca. 135.000 mennesker ble evakuert i Ukraina.
De første brannmennene som kom til ulykkesstedet, fikk så høye doser med radioaktivitet at de døde kort tid etter. Mange andre har fått så høye doser radioaktivitet at de vil utvikle forskjellige kreftsykdommer. Det anslås at ca. 9 millioner mennesker er berørt av katastrofen. Den radioaktive strålingen spredte seg også til andre deler av Ukraina, til nabolandene, og til fjerntliggende strøk.

Verdens helseorganisasjon WHO venter en topp i antall krefttilfeller rundt 2005 – 2010. Vi må derfor ikke glemme de mange ofrene etter Tsjernobylkatastrofen. Atomkraftverket
i Tsjernobyl ble stengt i desember 2000 etter at Ukraina ble lovet økonomisk støtte fra EU og flere andre land.

«Tsjernobylbarn» til Lyngdal for rehabilitering
Ira bodde sammen med sin familie i Prypyat – nabobyen til Tsjernobyl. Dagen etter ulykken var det nydelig vårvær med sol i Ukraina. Befolkningen i Prypyat satt ute i vårsolen, og kunne samtidig se det kom røyk opp fra kjernekraftverket i Tsjernobyl. I 36 timer etter ulykken ble de utsatt for høye strålingsdoser uten at myndighetene informerte dem om faren. Så fikk de beskjed om å pakke sammen håndbagasje nok for å reise bort i 3 dager. De kom aldri tilbake, og Prypyat er i dag ubebodd på grunn av den radioaktive strålingen.

Ira bor i dag i Lutsk. På grunn av de høye dosene med radioaktivitet hun har fått i seg, har hun dårlig helse. Hun ble plukket ut til å reise til en måneds rehabilitering i Lyngdal sommeren 1994.
I alt 177 Tsjernobylbarn som har vært på rehabilitering i Lyngdal, blir fulgt opp med matpakker, julepresanger hvert år. Barn fra Ukraina i Lyngdal arbeider for Ira og andre «Tsjernobylbarns» helse, og for å gi dem et nytt håp i livet.

Fotballspilleren Andrei Shevchenko evakuert etter Tsjernobylkatastrofen
En av verdens mest kjente fotballspillere, Andrei Shevchenko vokste opp i en landsby 130 km fra Tsjernobyl. Han var 9 år da katastrofen skjedde i 1986, og ble evakuert til Krim. Siden har han blitt en av verdens beste fotballspillere, og har spilt på Dynamo Kiev, Milan, Chelsea, og er nå tilbake i Dynamo Kiev. Andrei har ikke glemt ofrene etter Tsjernobyl-katastrofen. Nå hjelper han med et eget fond barn som har fått spesielle problemer etter Tsjernobyl.