Tsjernobylbarn

Tsjernobylbarn på en måneds rekreasjonsopphold i Lyngdal – starten på Barn fra Ukraina
Sommeren 1994 var den første gruppen med Tsjernobylbarn på en måned rekreasjonsopphold i Lyngdal.
Barn fra Ukraina hadde også grupper med ukrainske barn i 1995, 1996, 1998, 2000 og 2002. I alt 177 Tsjernobylbarn som har vært på rehabilitering i Lyngdal. De blir fulgt opp med matpakker, julepresanger hvert år, samt kontakt med norske vennskapsfamilier og venner via brev og facebook.

Tsjernobylkatastrofen 26. april 1986
Den 26. april 1986 kl. 01.23 om natten brøt det ut brann og eksplosjon i den 4. reaktor ved atomkraftverket i Tsjernobyl i Ukraina. Ulykken skjedde i forbindelse med at reaktoren skulle stenges for rutinemessig overhaling. Eksplosjonen førte til omfattende radioaktive utslipp. Et område som tilvarer nesten halve Norges fastland ble sterkt forurenset.
De sovjetiske myndighetene nølte i nesten to døgn med å gi omverdenen og sin egen befolkning beskjed om ulykken.
Da begynte evakueringen av først og fremst kvinner og barn i Tsjernobyl og andre tettsteder innenfor en radius på 30 kilometer. Ca. 135.000 mennesker ble evakuert i Ukraina.
De første brannmennene som kom til ulykkesstedet, fikk så høye doser med radioaktivitet at de døde kort tid etter. Mange andre har fått så høye doser radioaktivitet at de vil utvikle forskjellige kreftsykdommer. Det anslås at ca. 9 millioner mennesker er berørt av katastrofen. Den radioaktive strålingen spredte seg også til andre deler av Ukraina, til nabolandene, og til fjerntliggende strøk.
Atomkraftverket i Tsjernobyl ble stengt i desember 2000 etter at Ukraina ble lovet økonomisk støtte fra EU og flere andre land.

Ira fra Prypyat – nabobyen til Tsjernobyl – på rehabiliteringsopphold i Lyngdal
Ira bodde sammen med sin familie i Prypyat – nabobyen til Tsjernobyl. Dagen etter ulykken var det nydelig vårvær med sol i Ukraina. Befolkningen i Prypyat satt ute i vårsolen, og kunne samtidig se det kom røyk opp fra kjernekraftverket i Tsjernobyl. I 36 timer etter ulykken ble de utsatt for høye strålingsdoser uten at myndighetene informerte dem om faren. Så fikk de beskjed om å pakke sammen håndbagasje nok for å reise bort i 3 dager. De kom aldri tilbake, og Prypyat er i dag ubebodd på grunn av den radioaktive strålingen. Hun ble plukket ut til å reise til en måneds rehabilitering i Lyngdal sommeren 1994. Ira fikk sammen med 29 andre barn det året, et sommeropphold i Norge hun nok aldri vil glemme.