Om BfU

Barn fra Ukraina er en selvstendig felleskirkelig hjelpeorganisasjon som har sitt hovedformål å hjelpe vanskeligstilte barn i barnhjem, sykehus, fattige familier, gatebarn samt misjonsarbeid i fengsler for barn, ungdom og voksne. Vi sender hjelpesendinger med klær og utstyr, og støtter misjonsprosjekter i Ukraina med pengebeløp. Alt arbeid som gjøres i vår organisasjon er frivillig. Ingen av våre medarbeidere i Norge mottar lønn.

Barn fra Ukraina ble startet i 1994, da 30 ”Tsjernobylbarn” var på en måneds rehabiliteringsopphold i Lyngdal. Det var Sigvard Wallenberg i Skandinavisk Barnemisjon som tok initiativet til dette. Barnemisjon er en nær samarbeidspartner for vårt arbeid i Ukraina. Vårt mål er å gi hjelp til ånd, sjel og legeme!

I Ukraina
Volyn-regionen
I Ukraina arbeider vi gjennom Childrens Mission Ukraine (Barnemisjonen), i Volyn-regionen i vestre del av Ukraina. Misjonsleder er Lyudmila Loniuk. Hovedkontor og lager for hjelpesendinger ligger i landsbyen Lavriv, noen kilometer utenfor regionens hovedstad Lutsk. Barnemisjonen har lager og kontorbygg i Lavriv. I Volyn regionen bor det 1.2 mill innbyggere, og i Lutsk 200 000 innbyggere.

I Norge
Vi arbeider ut fra vår base i Lyngdal i Vest-Agder. Der har vi vårt lager for hjelpesendinger i Kirkeveien 1 (kjelleretg.). Vårt innsamlings område er Lister regionen med kommunene; Lyngdal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord samt Lindesnes.