Nødhjelp til flyktninger

Barn fra Ukraina samler inn og sender nødhjelp til flyktninger fra krigen i Ukraina.
Det som samles inn, går til å hjelpe flyktninger inne i Ukraina. Pengegaver som er øremerket for hjelp til flyktninger, blir sendt via Barnemisjonen til Children’s Mission Ukraine (CMU). Der blir de brukt til å kjøpe mat, medisiner og medisinsk behandling, og til hygieneartikler. Noe kjøpes også i Polen.
Fra mottak og lager i Kirkeveien 6 i Lyngdal, samler Barn fra Ukraina inn brukte og nye klær og sko, bleier, bind, våtservietter, andre hygieneartikler, sengetøy, soveposer og madrasser og bamser/leker. Dette blir sortert, pakket og merket, så det skal være enkelt å fordele til flyktningmottak.
Hjelpesendinger fra BfU i Lyngdal fraktes med ukrainske trailere/sjåfører til var samarbeidspartneres lager i Volyn regionen. Så blir det fordelt til flyktningmottak i regionene Volyn og Lviv, som begge har grense mot Polen. 
Distribusjon og utdeling av hjelp til flyktningene i Ukraina.
Children’s Mission Ukraine samarbeider tett med sosiale myndigheter for familier, barn, eldre og utviklingshemmede, om hjelp til flyktninger i Lutsk distrikt og i Volyn regionen. Det er administrasjonen som koordinerer hjelpen. Flyktningene bor i flyktningmottak som er etablert i skoler, kirker, sportshaller og hoteller. De deler ut mat, klær, sko, bleier, hygieneartikler m.m., samt medisinsk hjelp. De bistår også med skole for flyktningbarna.
I Volyn regionen er det flere tusen flyktninger som er der 1-2 netter, før de reiser videre til utlandet gjennom Polen. Andre blir der en uke, mens andre igjen blir værende der i påvente av at situasjonen skal bli bedre, og de kan reise hjem igjen.
Hjelp bringes også videre til krigssonene i øst og sør, i Kherson og Donetsk . Dette er i all hovedsak vann, mat og førstehjelpsutstyr.