Om BfU

Formål:
Barn fra Ukraina (BfU) er en selvstendig felleskirkelig hjelpeorganisasjon som har sitt hovedformål å hjelpe vanskeligstilte barn i barnehjem og sykehus, samt fattige familier. Fra februar 2022 er hovedformålet og fokus utvidet til å hjelpe flyktninger fra krigen i Ukraina.
Alt arbeid som gjøres i vår organisasjon er frivillig. Ingen av våre medarbeidere i Norge mottar lønn. BfUs hjelpearbeid i Ukraina støttes av enkeltpersoner, skoler, barnehager, foreninger og bedrifter.
Barn fra Ukraina samarbeider med Barnemisjonen i Norge og Sverige, og Children’s Mission Ukraine (CMU) om hjelp til nødlidende i Ukraina. 

Historie – slik startet det:
Barn fra Ukraina ble startet i 1994, da 30 ”Tsjernobylbarn” var på en måneds rehabiliteringsopphold i Lyngdal. I alt 177 ukrainske barn har vært på sommeropphold i Lyngdal i 1994, 1995, 1996, 1998, 2000 og 2002.

Hjelp til flyktninger fra krigen i Ukraina:
Da Russlands invasjonskrig i Ukraina startet i februar 2022, ble fokus endret til også å hjelpe internflyktninger i Ukraina. Dette skjer i hovedsak i regionene Volyn og Lviv, nær grensen til Polen. Dette området tar imot mange flyktninger fra krigen, spesielt fra den østre delen av Ukraina. En del reiser videre til andre land, men mange blir værende i dette området. Hjelp bringes også videre til krigssonene i øst og sør, nær Kiev og Mariupol. 
Pengegaver som blir samlet inn, går til mat, medisiner, medisinsk utstyr, hygieneartikler og madrasser, som blir kjøpt i Ukraina eller Polen. Hjelpen blir utdelt på etablerte flyktningmottak i de to ovenfor nevnte regionene. Children’s Mission Ukraine samarbeider med regionale myndigheter og andre humanitære organisasjoner om driften av flyktningmottakene.
Barn fra Ukraina har hatt et nært samarbeid med Children’s Mission Ukraine siden 1994. Organisasjonen i Ukraina har blitt fulgt opp med kontroller fra Barnemisjonen og fra Barn fra Ukraina, og blir jevnlig revidert (auditert), for å forsikre at hjelpen kommer fram og blir fordelt i henhold til avtale og behov. Øremerkede midler blir brukt i henhold til formål med gaven.   

I Ukraina
Volyn-regionen
I Ukraina arbeider vi gjennom Childrens Mission Ukraine (CMU), i Volyn-regionen i vestre del av Ukraina. Hovedkontor og lager for hjelpesendinger ligger i en landsby noen kilometer utenfor regionens hovedstad Lutsk. CMU har lager og kontorbygg der. I Volyn regionen bor det 1.2 mill innbyggere, og i Lutsk 200 000 innbyggere.

I Norge
Barn fra Ukraina har kontor i Kirkeveien 41 i Lyngdal, sammen med Barnemisjonen i Norge.
Barn fra Ukraina har lager i Kirkeveien 20 i Lyngdal. Her sorteres, pakkes og sendes hjelpesendinger.
Barn fra Ukraina Org.nr. 988 147 400
Barn fra Ukraina konto nr. 3085.30.16078
Vipps 96818

 

Historiske bånd mellom Ukraina og Norge
5 norske vikingkonger tilbrakte viktige perioder deres liv i Ukraina (Kiev Rus).
Domstolen i Kiev Rus var en av Europas mektigste både politisk og religiøst.
Felles for dem alle var at de flyktet fra politiske motstandere i hjemlandet.

Olav Tryggvason (963-1000) tilbrakte ni år ved domstolen til Vladymir den Store i Kiev Rus.
Olav Haraldson (Olav den Hellige) (995-1030) var i Kiev i 1029 hos sin slektning Jaroslav den Vise,
som regjerte i Kiev Rus.
Harald Hardråde (1015-1066) var Hellig Olavs halvbror, og rømte fra slaget der Olav ble drept, og var hos Jaroslav den Vise i Kiev. Etter et opphold i Konstantinopel, kom han tilbake til Kiev i 1044. Han giftet seg med Jaroslavs datter Elizaveta (Elisabeth), som senere ble dronning Ellisiv av Norge. Hun var dronning i over 20 år (1044-1066).
Magnus den Gode Olavsson (1024-1047) var Olav Haraldsons sønn. Han vokste opp i Kiev (1030-1035), før han som 10-åring ble hentet hjem til Norge og ble konge.
Sigurd Jorsalfar Magnusson (1089-1130) giftet seg med en prinsesse på 15 år fra Kiev. I Norge fikk hun navnet Malmfrid.