Sommerleir for fattige barn

Barn fra Ukraina støtter opphold for barn fra fattige familier på sommerleir i Dubechno i Ukraina.
Vi har vært med å støtte oppbygging av leirstedet fra 1999, og ved senere ombygging og nybygging.
Barn fra Ukraina støtter ellers med penger til mat for barna, og til drift av leirstedet.
Dubechno sommerleir – En oase av kjærlighet for fattige barn.
På sommerleiren får barna sunn og god mat, lek og aktiviteter, og mye omsorg og kjærlighet. Sommeroppholdet er livsforvandlende for mange av barna. I løpet av oppholdet får de utdelt klær, sko, leker og hobbyartikler. Dette får de med seg hjem etter oppholdet.
Sommerleiren i Dubechno har kapasitet til å ha 1500 barn på leir i løpet av en sommer. De er der i grupper på ca. 150. På slutten av sesongen, tar de imot barn fra et stort barnehjem i distriktet.
Siden krigen i Ukraina startet i 2022, har sommerleirene vært begrenset på grunn av sikkerheten for barna. Men fortsatt får mange barn nye gode dager på leirstedet i Dubechno.