Kontakt oss

Barn fra Ukraina    org.nr. 988 147 400
Barn fra Ukraina    konto nr. 3085.30.16078   Vipps 96818

Postadresse:
Barn fra Ukraina, Postboks 245, 4576 Lyngdal, Norge
E-mail: post@bfu.no eller dagfinn@bfu.no

Besøksadresse:
Kontor: Barn fra Ukraina, Kirkeveien 41, 4580 Lyngdal, Norge
Lager: Barn fra Ukraina, Kirkeveien 20, , 4580 Lyngdal, Norge 

Leder Barn fra Ukraina:
Dagfinn Kroslid, Groboveien 450, 4550 Farsund
Mob. +47 982 52 438                   E-mail: dagfinn@kroslid.com

Styret i Barn fra Ukraina
Leder: Dagfinn Kroslid, nestleder: Robert Larsen, styremedlem: Alla Steffensen.